Print-vriendelijke versiePDF versie

Tekst Grootte

+A -A

Verloop van de zwangerschap

Corona Update

Momenteel is het door de coronamaatregelen niet mogelijk dat de partner mee komt op consultatie.
Van het moment dat hier terug verandering in komt lees je dit op deze website of op onze facebookpagina.

Bedankt voor het begrip. En zorg goed voor jezelf en je naasten.

6-7 weken zwangerschap

huisarts

 • Opmaak van een zwangerschapsdossier met het noteren van persoonlijke gegevens (datum laatste maandstonden, bloedgroep, ziektegeschiedenis, leefgewoonten) en familiale gegevens (bijv. erfelijke aandoeningen)
 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Bloedafname: algemeen bloedonderzoek, controle antistoffen voor rubella (rodehond), toxoplasmose (kattenziekte) en cytomegalievirus (CMV), bepaalde infecties zoals hepatitis (geelzucht), HIV en syfilis
 • Informatie in verband met het verloop van de zwangerschap, voeding, lichaamsbeweging, levensstijl, ...
 • Informatie en bespreken prenatale screening
 • Meegeven en invullen van moederboekje

12-13 weken zwangerschap

gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Echografie met nekplooi meting
 • Bloedafname met eventueel eerste trimester screening of nipt en urinekweek
 • Meegeven voorschrift griepvaccinatie tijdens griepseizoen

16 weken zwangerschap

huisarts of gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk, buikonderzoek
 • Beluisteren foetale hartslag (doptone) of echografie

20 weken zwangerschap

gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk, buikonderzoek
 • 2e trimester structurele echografie: uitgebreid echografisch nazicht van de verschillende orgaansystemen van de baby, beluisteren foetale hartslag, groei en ligging van de baby, hoeveelheid vruchtwater, positie placenta (moederkoek)

25 weken zwangerschap

huisarts of gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • Beluisteren foetale hartslag (doptone) of echografie
 • Suikertest en bloedafname
 • Invullen formulieren voor aanvraag kraamgeld en erkenning
 • Informatie over kinkhoest vaccinatie

30 weken zwangerschap

gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • 3e trimester echografie: groei en ligging van de baby, positie placenta, hoeveelheid vruchtwater, beluisteren foetale hartslag
 • Bij rhesus-negatieve moeders: toediening anti-D

33 weken zwangerschap

huisarts

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • Beluisteren foetale hartslag (doptone)

35-36 weken zwangerschap

gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • Echografie voor controle groei en ligging baby
 • Afname GBS kweek

38 weken zwangerschap

eerste zwangerschap: gynaecoloog • volgende zwangerschappen: huisarts

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • Echografie voor controle groei en ligging baby
 • CTG of monitor: registratie van foetale hartslag en contracties gedurende 30 minuten

39 weken zwangerschap

gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • Eventueel echografie
 • CTG 

40 weken zwangerschap

gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • Echografie voor controle groei en ligging baby
 • CTG

Na 40 weken zwangerschap

gynaecoloog

 • Klinisch onderzoek: controle van gewicht, bloeddruk
 • Urineonderzoek op eiwit en suiker
 • CTG 2x per week
 • Afspreken eventuele inleiding

Prenatale raadpleging

bij de vroedvrouw

Buiten de raadplegingen bij de gynaecoloog of huisarts kan u ook een prenatale raadpleging bij de vroedvrouw volgen. U krijgt hier praktische informatie over de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Deze raadplegingen worden volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

 

Individuele sessie:

 • Begin zwangerschap
 • Individueel per koppel
 • Duur: 1 uur

Groepssessies

 • Groep van 10 koppels
 • Duur: 2 uur
 • Rond 28 weken: borstvoeding of flesvoeding
 • Rond 32 weken: arbeid en bevalling, rondleiding in de verloskamer en materniteit
 • Rond 36 weken: verzorging na de bevalling van moeder en kind

 

webdesign: joumani.be

Comments