Print-vriendelijke versiePDF versie

Tekst Grootte

+A -A

Nieuws

Richtlijnen Corona

Aangezien het aantal COVID-19 vragen in de gynaecologische praktijk toeneemt hadden we
graag even een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken.

Dit overzicht komt er naar aanleiding van een richtlijn vanuit de onderwijskoepel:

Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer risico lopen om ziek te
worden door het coronavirus. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere
vrouwen zijn. Op dit moment is er geen reden tot paniek. De gebruikelijke hand- en hoest hygiëne
toepassen, zou voldoende moeten zijn.

 

Is griepvaccinatie ook aan te raden wanneer je zwanger bent?

Vanaf oktober kan iedereen bij de arts terecht voor de alomgekende 'griepspuit'.
Maar geldt dit ook voor zwangere vrouwen? Of zijn hier consequenties aan verbonden?

Wij dragen zorg voor u! AZ Turnhout behaalde het NIAZ kwaliteitslabel

Proficiat aan alle medewerkers om iedere dag opnieuw te zorgen dat onze patiënten de zorg krijgen die ze verdienen.
Dat dit ook nog eens bevestigd wordt door een kwaliteitslabel is een hart onder de riem voor iedereen in ons team!

Het NIAZ ondersteunt zorginstellingen bij het dagelijks verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg.
Ook toetst het NIAZ of zorginstellingen het huis op orde hebben.
Het NIAZ bevordert dat zorginstellingen leren van elkaar. 

AZ Turnhout is dus met vlag en wimpel geslaagd. Zelfs in die mate dat we tot 2021 dit kwaliteitslabel hoog in het vaandel mogen dragen.


6 tips voor zwangere vrouwen tijdens de zomermaanden

Een fris glaasje rosé op een zonnig terras is geen optie voor zwangere vrouwen.
Daarom enkele tips om de ongemakken tijdens deze warme zomerse dagen een beetje te verlichten.

Sinds kort vervangt HyFoSy de HSG voor vele indicaties.

Een schuimechografie of een HyFoSy gebeurt bij een vruchtbaarheidsonderzoek om de doorgankelijkheid van de eileiders na te kijken.
Het is een inwendig (vaginaal) echoscopisch onderzoek zonder verwijzing naar de radiologieafdeling, zonder röntgenstraling en met minder pijn dan het vroegere klassieke onderzoek op de dienst radiologie.
De eileiders worden zichtbaar gemaakt door schuim in de baarmoederholte en in de eileiders te brengen.
De luchtbelletjes in het schuim laten de eileiders lichtjes opzwellen waardoor ze op de echo goed zichtbaar worden.

‘Gentle’ sectio, zachte keizersnede, natuurlijke keizersnede, GYNESIS sectio

De laatste jaren is meer en meer aandacht geschonken aan de beleving van de ouders bij de bevalling. De baby wordt door de mama vaak mee aangenomen, blijft langer op de buik van de mama, de navelsteng wordt rustig door de partner doorgeknipt, wat tijdens een keizersnede niet zo eenvoudig is omwille van de steriliteit.

CMV serologie tijdens de zwangerschap niet meer terugbetaald vanaf 01-06-2017

In Vlaanderen werd er tot op heden in de meeste centra getest op CMV, ook in het onze. De bedoeling was om de patiënten die in de zwangerschap een CMV infectie doormaakten te identificeren en gericht op te volgen met uitgebreide gespecialiseerde echografie en  afwijkingen die typisch zijn voor CMV op te sporen.

Helaas besliste de regering, uit kosten–baten overweging en tegen het advies van vele experten in, om vanaf 1 juni 2017 de CMV serologie in de zwangerschap niet langer terug te betalen. Bij Gynesis is het mogelijk om deze serologie tijdens de zwangerschap nog te laten bepalen maar zal door het labo verrekend worden aan 18 euro per bloedname.

Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) terugbetaald vanaf 01-07-2017

De NIPT is een niet-invasieve screeningtest voor het opsporen van trisomie 21 (Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom) bij de baby door het DNA van de baby in het bloed van de moeder te meten.
Waar de kostprijs tot voor kort nog 290 euro bedroeg zal vanaf 1 juli 2017 de NIPT in Vlaanderen grotendeels wordenterugbetaald (behoudens remgeld van 8 euro).

Wat is het belang van de NIPT en wat verandert er vanaf 01-07-2017?

Inhoud syndiceren

 

webdesign: joumani.be

Comments