Print-vriendelijke versiePDF versie

Tekst Grootte

+A -A

Zwanger, wat met het corona-vaccin?

Je bent zwanger en wil weten of je het corona-vaccin mag krijgen toegediend

tijdens de zwangerschap. Er is zoveel informatie. Hier willen we jullie kort zo goed
mogelijk informeren met de informatie die we van onze Vlaamse Vereniging voor
Obstetrie en Gynaecologie

Belangrijk om te onthouden is dat zwangeren volgens de huidige evidentie niet
vatbaarder zijn voor COVID-19 en dat primaire preventie essentieel is. 
Wanneer een zwangere toch een COVID-19 infectie tijdens de
zwangerschap doormaakt, is het risico op een ernstig verloop groter.
 
Toxicologische studies uitgevoerd in diermodellen tonen geruststellende
resultaten. Biodistributiestudies tonen aan dat het vaccin zich niet verspreidt doorheen
het lichaam. Enkel lokaal en thv drainerende lymfeklieren vind je het tijdelijk
terug. Mogelijke risico’s in de zwangerschap zijn dan ook theoretisch. Dit geldt
zowel voor korte- als langetermijn gevolgen. Bijgevolg worden de ontwikkelde
vaccins veilig en werkzaam geacht. In de Verenigde Staten werden reeds meer dan
20.000 zwangeren gevaccineerd. Er werden nog geen negatieve bijwerkingen
gerapporteerd. 
 
De zwangerschapstermijn waarbij de vaccinatie wordt toegediend is niet restrictief.
Vaccinatie in het eerste trimester is dus mogelijk zo het nodig geacht wordt. Sommige
patiënten ondervinden een kortstondig onwel gevoel en wat koorts, klachten welke
zelflimiterend zijn. De klachten kunnen opgevangen worden met de inname van
paracetamol.
 
Op basis van het verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19 in de
zwangerschap, wordt de zwangere aangeraden in te gaan op de oproep tot vaccinatie.
Zwangeren kunnen zich niet spontaan aanmelden in de vaccinatiecentra om
gevaccineerd te worden. Hiervoor is een officiële uitnodiging nodig. 
 
Bij zwangerschapswens of fertiliteitsbehandeling is er geen reden om de vaccinatie uit te
stellen. De vaccinatie houdt geen enkel risico in op verminderde vruchtbaarheid.

(Bron: vvog-nieuwsflitsupdate-zwangeren-ensars-cov-2-vaccinatie)

 

webdesign: joumani.be

Comments