Print-vriendelijke versiePDF versie

Tekst Grootte

+A -A

Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) terugbetaald vanaf 01-07-2017

De NIPT is een niet-invasieve screeningtest voor het opsporen van trisomie 21 (Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom) bij de baby door het DNA van de baby in het bloed van de moeder te meten.
Waar de kostprijs tot voor kort nog 290 euro bedroeg zal vanaf 1 juli 2017 de NIPT in Vlaanderen grotendeels wordenterugbetaald (behoudens remgeld van 8 euro).

Wat is het belang van de NIPT en wat verandert er vanaf 01-07-2017?

Vanaf 11 weken circuleert er voldoende DNA van de baby in het bloed van de moeder. Via een bloedanalyse bij de moeder kunnen chromosomale afwijkingen bij de baby op een betrouwbare manier worden vastgesteld zonder risico’s  voor de baby of risico op miskraam. Ook het geslacht kan op deze manier bepaald worden.

Vanaf 01-07-2017 zal de NIPT test de combinatiescreening, waarbij een risicoanalyse gebeurt op basis van de nekplooimeting en een bloedname (vrij beta-hCG en PAPP-A) vervangen voor de screening naar chromosomale afwijkingen.

De nekplooimeting, die doorgaans op 11-12 weken zwangerschapsduur gebeurt blijft zijn waarde behouden in het opsporen van hartafwijkingen bij de foetus. Bij een verdikte nekplooi is er namelijk niet alleen een verhoogd risico op chromosomale afwijkingen maar ook een (tienvoudig) verhoogd risico op congenitale hartafwijkingen zoals bv. septumdefecten.

Tevens is er bij een abnormaal verdikte nekplooi, ondanks een normale NIPT, nog steeds een verhoogd risico van 2,5% op (andere) chromosomale afwijkingen. In dit geval kan het gebeuren dat er in plaats van een NIPT toch een invasieve test (vruchtwaterpunctie of vlokkentest) zal worden aangeraden.

Over dit en alle andere zaken zal uw gynaecoloog en vaak ook de vroedvrouw u graag meer uitleg en duiding verschaffen.

 

 

webdesign: joumani.be