Print-vriendelijke versiePDF versie

Tekst Grootte

+A -A

Corona Update

Momenteel is het door de coronamaatregelen niet mogelijk dat de partner mee komt op consultatie.
Van het moment dat hier terug verandering in komt lees je dit op deze website of op onze facebookpagina.

Bedankt voor het begrip. En zorg goed voor jezelf en je naasten.

Beste patiënten,

 

Ook wij zijn volop bezig om de heropstart uit te werken en baseren ons hiervoor op de recente aanbevelingen van de overheid.

Concreet blijven de regels van social distancing primeren en zullen de raadplegingen nog steeds volgens hoogdringendheid ingedeeld worden
Er zijn er heel wat maatregelen naar infectiepreventie genomen die blijven gelden (partner komt nog niet mee, helaas, maar alle technologische communicatiemiddelen om dit euvel te overbruggen zijn toegestaan.)

Specifiek ook voor onze fertiliteit patiënten zullen we, conform de Belgische verenging voor fertiliteitsgeneeskunde (BSRM) ook  mensen heroproepen.
De eerste groep zijn de fertiliteitsdossier waar de patienten geboren zijn voor januari 1980 en deze met oncologische voorgeschiedenis.

We verwachten ook zelf dat de komende weken de indicaties zullen verruimen en zijn ook hiervoor alles verder aan het voorbereiden.
We zullen zo veel mogelijk deze patiënten contacteren.

Bekijk ook eens de andere maatregelen op onze websites ( AZT en Gynesis) en de vele informatieve filmpjes die we gemaakt hebben!

We danken iedereen voor het enorme begrip en steun in deze bijzondere tijden en blijven er naar streven om iedereen de beste en gespecialiseerde zorg te bieden!

 

Namens alle medewerkers en gynaecologen.

Corona Update:

Corona virus en zwangerschap.

Het corona virus zorgt voor veel ongerustheid en angst. Vooral als je zwanger bent, zijn

vragen hierover zeer terecht.

Via dit bericht willen wij u informeren over de invloed van
het corona virus op de zwangerschap en welke maatregelen de dienst gynaecologie-verloskunde heeft genomen.

Corona virus, invloed op zwangerschap:
Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor deze infectie, of voor de gevolgen ervan. Geruststellend is dat er onder de erg zieke patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. Ook zijn er in de leeftijdscategorieën waarin mensen zwanger worden heel weinig ernstige besmettingen. De meerderheid van de zwangere vrouwen zullen dus enkel milde tot matig ernstige griepachtige symptomen vertonen.

Er zijn tot nu toe ook geen aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap een negatief effect heeft op de foetus of dat het virus tijdens de zwangerschap overgedragen kan worden van moeder op kind.

Raadpleging tijdens de zwangerschap:
Alle niet-dringende raadplegingen en ingrepen moeten worden uitgesteld. Indien u geen telefoon of brief heeft gekregen om uw afspraak te annuleren, gaat deze in principe door.

Om risico op besmetting te verminderen, kan uw partner niet aanwezig zijn bij de afspraak.
Bij een laag risico zwangerschap worden volgende controles gepland:
- 12 weken: nekplooi meting en eventueel NIPT
- 20 weken: structurele echografie
- 30 weken: echografie en suikertest
- 35 weken: echografie en GBS screening
- 38 weken: enkel monitor
- 40 weken: monitor en echografie

Bij een probleem zwangerschap, zullen de afspraken door uw behandelend gynaecoloog ingepland worden.
Indien u symptomen (koorts, hoest, neusloop, keelpijn) ervaart, neemt u best voordien contact op met het secretariaat gynaecologie (tel 014 44 44 20) om advies te vragen.

Bij de hoofdingang van het ziekenhuis zal u gescreend worden op symptomen van het corona virus. Indien u 1 van de symptomen vertoont, zal u gevraagd worden een
mondmasker en handschoenen te dragen.

De poli gynaecologie is ingedeeld 2 afzonderlijke zones: “COVID” zone (rode zone) en een “gezonde” zone (groene zone). Indien u symptomen vertoont, zal u door de gynaecoloog (met gepaste beschermingskledij) in de “COVID” zone gezien worden. Dit is om overdracht van het corona virus te vermijden.

Je bevalling:
Om een veilige omgeving te creëren en besmetting van moeder en kind te vermijden, wordt de verloskamer en materniteit ook in 2 afzonderlijke zones opgedeeld: “COVID” zone en een
“gezonde” zone.

De opname voor de bevalling gebeurt via de acute opvang. Daar wordt u gescreend op corona symptomen. Indien er vermoeden is van corona besmetting, wordt er een test
uitgevoerd en zal je bevalling gebeuren in de “COVID” zone.
Als je test toont dat je besmet bent met coronavirus, zal je na de bevalling verder verzorgd worden op de “COVID” zone van de materniteit. Indien de moeder niet ernstig ziek is, kan
de baby op de kamer blijven en mag je ook borstvoeding geven mits hygiënische maatregelen.
Als je test negatief is, zal je na de bevalling op de “gezonde” zone van de materniteit verzorgd worden.

Een gezonde partner van de moeder mag bij de bevalling aanwezig zijn. De partner maakt bij de bevalling een keuze tussen twee bezoekregelingen.
- Tijdens het volledige ziekenhuisverblijf 24 uur op 24 op de kamer blijven. Je kan de kamer pas verlaten na ontslag.
- Als de partner liever niet 24 uur op 24 op de kamer blijft, kan hij/zij naar huis, maar kan NIET meer terugkomen tot ontslag van de moeder.
In geval van een keizersnede, zal, bij een vermoeden van of bevestiging van corona besmetting, de partner niet toegelaten worden tot het operatiekwartier. De partner zal dan
op de kamer wachten tot de baby terugkomt en daarna de moeder.

Alleenstaande moeders kunnen één gezonde persoon als partner aanduiden, waarvoor dezelfde regels als hierboven gelden.

Poliklinische bevalling, waarbij de moeder na de bevalling snel naar huis gaat met opvolging van moeder en kind door de zelfstandige vroedvrouw aan huis, wordt tevens aangeraden.
Maar een klassiek verblijf is ook nog steeds mogelijk.

Wij begrijpen zeer goed dat dit een bijzonder onaangename situatie is voor toekomstige ouders, welke niet strookt met de normale verwachtingen over de bevalling. We hopen dat
we u met onze maatregelen kunnen geruststellen dat bevallen in ons ziekenhuis nog steeds veilig is voor moeder en kind. s
De gynaecologen, kinderartsen en vroedvrouwen staan steeds klaar om u te begeleiden en uw vragen te beantwoorden.

Nuttige websites

https://www.info-coronavirus.be van de overheid.

Website voor mensen uit de gezondheidssector: https://www.sciensano.be/nl

Corona en diabetes, wat moet ik weten? https://www.diabetes.be/coronavirus

Coronavirus meertalige informatie:
https://www.integratie-inburgering.be/coronameertalige-info
https://www.info-coronavirus.be/en/poster/
https://www.vvog.be/brochure/coronavirus-en-zwangerschap

Heel veel sterkte in deze periode.
Zorg goed voor elkaar en voor jezelf.
Wij zorgen voor jullie!

 

Corona

Algemene richtlijnen

We vragen dat iedere patiënte spontaan meedeelt of ze koorts heeft of tekens van luchtweginfectie (hoesten, verkoudheid). Dat zal ook gevraagd worden door onze medewerkers.

We kunnen in deze periode niet garanderen dat u door uw eigen gynaecoloog gezien zal worden. 

Opvolging zwangerschap

Volgende echo's gaan door omdat deze belangrijk zijn voor de opvolging van de gezondheid van uw kindje:

 • eerste echo
 • 12 weken echo
 • 20 weken echo
 • 30 weken echo
 • 35 weken echo
 • 40 - 41 weken echo

De suikertest wordt verschoven naar week 30 van uw zwangerschap (normaal gezien doen we deze op 24 weken). We combineren dit met de 30 weken echo. 

In week 38 krijgt u enkel een CTG waarbij we de harttonen monitoren.

De structurele echo’s naar vermoeden van afwijkingen bij de foetus zullen individueel bekeken worden. Uw arts bekijkt of dit onderzoek door moet gaan of dat dit uitgesteld kan worden. 

Wanneer u alarmsymptomen vertoont, mag u ons uiteraard opbellen voor verder onderzoek.

Keizersnedes

Geplande sectio's gaan door. 

Fertiliteitsbehandelingen

Alle fertiliteitcycli’s zijn onderbroken, IUI’s zijn afgelast. 

Coronavirus (COVID-19) en zwangerschap

Voor de zwangere vrouw en haar familie1: Welk effect heeft het coronavirus op u als zwangere?
Als zwangere ben je gevoeliger om infecties op te lopen. Wanneer er nog andere medische condities
aanwezig zijn kan dat risico nog verhogen.
Zwangeren zijn niet gevoeliger voor de gevolgen van een coronavirus infectie dan andere vrouwen. De
meerderheid van de zwangeren zullen dus enkel milde tot matig ernstige griepachtige symptomen
vertonen.
Koorts kan je onderdrukken met het innemen van paracetamol. Dit medicijn is veilig voor de
zwangerschap.


2: Als ik geïnfecteerd ben met coronavirus, wat is het effect op mijn baby?
Er zijn weinig gegevens. Er is tot nu geen bewijs voor een verhoogd risico op miskraam of op overdracht
van het coronavirus naar de ontwikkelende baby toe. Het is dus eerder onwaarschijnlijk dat het virus
afwijkingen zal veroorzaken bij je baby.


3: Hoe kan ik het risico om het coronavirus op te lopen verkleinen?
- Was je handen met zeep en water meerdere keren per dag en voor minstens 20 seconden
- Was je handen altijd wanneer je thuis komt of op het werk komt
- Gebruik ontsmettingsgel wanneer zeep en water niet voorhanden zijn
- Bedek je mond en neus met een papieren zakdoekje wanner je hoest of niest
- Werp gebuikte zakdoekjes onmiddellijk weg in de vuilbak en was nadien je handen
- Hou afstand bij contact met personen die zich ziek voelen Moedig alle familieleden aan om dezelfde
voorzorgen toe te passen


4: Bevalling na contact met coronavirus, klachten van een mogelijke infectie of besmet met
coronavirus
In het geval je klachten hebt die aan een corona infectie doen denken of je hebt een corona infectie
opgelopen, en je denkt dat je gaat bevallen (je hebt weeën of verliest vruchtwater), neem je zo snel
mogelijk contact op met de verloskamer of met je gynaecoloog. Zet de arbeid door en je gaat bevallen,
dan wordt de zorg op een gestandaardiseerde wijze in het ziekenhuis opgestart. Elke afdeling heeft
hiervoor een plan van aanpak. Bij besmetting met het coronavirus is het niet per se noodzakelijk om
een keizersnede uit te voeren. De gynaecoloog zal hierover beslissen afhankelijk van de toestand van
moeder en kind.
Denk er aan dat er slechts maximaal 1 persoon (ouder dan 18jaar) je kan begeleiden op de
verloskamer. Bezoek op de kraamafdeling wordt sterk beperkt.


5: Als ik ziek ben, kan ik het coronavirus doorgeven onmiddellijk na de bevalling?
Er is weinig tot geen informatie beschikbaar over de wijze van aanpak onmiddellijk na de bevalling. Er
is nauwelijks informatie over overdracht van het virus naar de foetus bij vrouwen die in het derde
trimester van de zwangerschap besmet raakten. De beperkte informatie toont aan dat het virus niet
in het vruchtwater werd teruggevonden, en dus de baby’s niet besmet waren.

6: Is dan direct huid-huid contact met de baby na de bevalling mogelijk?
De meningen zijn hierover verdeeld. Meestal adviseert men om het huid-huid contact te vermijden.
Hierover gebeurt er best overleg met de kinderartsen in het ziekenhuis waar je zal bevallen. Het dragen
van een mondmasker is in deze situatie noodzakelijk


7: Kan ik borstvoeden na infectie met coronavirus?
Het is best dat je dit overloopt met de artsen van de instelling waar je wenst te bevallen. Tenzij je
ernstig ziek bent ten gevolge van een corona infectie, is borstvoeding mogelijk en aan te raden. Er is
voorlopig geen aanwijzing dat het coronavirus via moedermelk wordt overgedragen. De voordelen van
borstvoeding zijn belangrijker dan de mogelijke risico’s van een overdracht van het virus via de
moedermelk naar de baby toe. De volgende maatregelen verdienen aanbeveling:
- Was goed je handen voordat je de baby, de afkolfmachine of de flesjes aanraakt
- Draag een mondmasker tijdens het borstvoeden
- Volg de instructies voor her correct reinigen van de kolfmachine na elk gebruik Anderzijds kan je
overwegen om iemand te vragen om de afgekolfde melk toe te dienen als je ernstig ziek bent.


8: Wat doe ik wanneer ik

 • a) denk in contact met het coronavirus te zijn gekomen?
  Je neemt contact op met je gynaecoloog en volgt het plan dat voor het ziekenhuis werd uitgewerkt
 • b) een bewezen corona infectie heb?
  Het ziekenhuis waar je zal bevallen heeft een plan van opvang voor jou en je baby uitgewerkt

9: Moet ik preventief verwijderd worden uit mijn werkomgeving?
Tot op heden zijn er geen maatregelen uitgevaardigd waardoor je preventief uit je werkomgeving dient
te worden ontzet.

 

Referenties:
ISUOG Interim Guidance on 2019 Novel Coronavirus Infection during Pregnancy and Puerperium:Information for Healthcare Professionals
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/


RCOG, Covid-19 infection and pregnancy
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hospitals_NL.pdf

 

 

webdesign: joumani.be

Comments