Print-vriendelijke versiePDF versie

Tekst Grootte

+A -A

Corona

Algemene richtlijnen

We vragen dat iedere patiënte spontaan meedeelt of ze koorts heeft of tekens van luchtweginfectie (hoesten, verkoudheid). Dat zal ook gevraagd worden door onze medewerkers.

We kunnen in deze periode niet garanderen dat u door uw eigen gynaecoloog gezien zal worden. 

Opvolging zwangerschap

Volgende echo's gaan door omdat deze belangrijk zijn voor de opvolging van de gezondheid van uw kindje:

 • eerste echo
 • 12 weken echo
 • 20 weken echo
 • 30 weken echo
 • 35 weken echo
 • 40 - 41 weken echo

De suikertest wordt verschoven naar week 30 van uw zwangerschap (normaal gezien doen we deze op 24 weken). We combineren dit met de 30 weken echo. 

In week 38 krijgt u enkel een CTG waarbij we de harttonen monitoren.

De structurele echo’s naar vermoeden van afwijkingen bij de foetus zullen individueel bekeken worden. Uw arts bekijkt of dit onderzoek door moet gaan of dat dit uitgesteld kan worden. 

Wanneer u alarmsymptomen vertoont, mag u ons uiteraard opbellen voor verder onderzoek.

Keizersnedes

Geplande sectio's gaan door. 

Fertiliteitsbehandelingen

Alle fertiliteitcycli’s zijn onderbroken, IUI’s zijn afgelast. 

Coronavirus (COVID-19) en zwangerschap

Voor de zwangere vrouw en haar familie1: Welk effect heeft het coronavirus op u als zwangere?
Als zwangere ben je gevoeliger om infecties op te lopen. Wanneer er nog andere medische condities
aanwezig zijn kan dat risico nog verhogen.
Zwangeren zijn niet gevoeliger voor de gevolgen van een coronavirus infectie dan andere vrouwen. De
meerderheid van de zwangeren zullen dus enkel milde tot matig ernstige griepachtige symptomen
vertonen.
Koorts kan je onderdrukken met het innemen van paracetamol. Dit medicijn is veilig voor de
zwangerschap.


2: Als ik geïnfecteerd ben met coronavirus, wat is het effect op mijn baby?
Er zijn weinig gegevens. Er is tot nu geen bewijs voor een verhoogd risico op miskraam of op overdracht
van het coronavirus naar de ontwikkelende baby toe. Het is dus eerder onwaarschijnlijk dat het virus
afwijkingen zal veroorzaken bij je baby.


3: Hoe kan ik het risico om het coronavirus op te lopen verkleinen?
- Was je handen met zeep en water meerdere keren per dag en voor minstens 20 seconden
- Was je handen altijd wanneer je thuis komt of op het werk komt
- Gebruik ontsmettingsgel wanneer zeep en water niet voorhanden zijn
- Bedek je mond en neus met een papieren zakdoekje wanner je hoest of niest
- Werp gebuikte zakdoekjes onmiddellijk weg in de vuilbak en was nadien je handen
- Hou afstand bij contact met personen die zich ziek voelen Moedig alle familieleden aan om dezelfde
voorzorgen toe te passen


4: Bevalling na contact met coronavirus, klachten van een mogelijke infectie of besmet met
coronavirus
In het geval je klachten hebt die aan een corona infectie doen denken of je hebt een corona infectie
opgelopen, en je denkt dat je gaat bevallen (je hebt weeën of verliest vruchtwater), neem je zo snel
mogelijk contact op met de verloskamer of met je gynaecoloog. Zet de arbeid door en je gaat bevallen,
dan wordt de zorg op een gestandaardiseerde wijze in het ziekenhuis opgestart. Elke afdeling heeft
hiervoor een plan van aanpak. Bij besmetting met het coronavirus is het niet per se noodzakelijk om
een keizersnede uit te voeren. De gynaecoloog zal hierover beslissen afhankelijk van de toestand van
moeder en kind.
Denk er aan dat er slechts maximaal 1 persoon (ouder dan 18jaar) je kan begeleiden op de
verloskamer. Bezoek op de kraamafdeling wordt sterk beperkt.


5: Als ik ziek ben, kan ik het coronavirus doorgeven onmiddellijk na de bevalling?
Er is weinig tot geen informatie beschikbaar over de wijze van aanpak onmiddellijk na de bevalling. Er
is nauwelijks informatie over overdracht van het virus naar de foetus bij vrouwen die in het derde
trimester van de zwangerschap besmet raakten. De beperkte informatie toont aan dat het virus niet
in het vruchtwater werd teruggevonden, en dus de baby’s niet besmet waren.

6: Is dan direct huid-huid contact met de baby na de bevalling mogelijk?
De meningen zijn hierover verdeeld. Meestal adviseert men om het huid-huid contact te vermijden.
Hierover gebeurt er best overleg met de kinderartsen in het ziekenhuis waar je zal bevallen. Het dragen
van een mondmasker is in deze situatie noodzakelijk


7: Kan ik borstvoeden na infectie met coronavirus?
Het is best dat je dit overloopt met de artsen van de instelling waar je wenst te bevallen. Tenzij je
ernstig ziek bent ten gevolge van een corona infectie, is borstvoeding mogelijk en aan te raden. Er is
voorlopig geen aanwijzing dat het coronavirus via moedermelk wordt overgedragen. De voordelen van
borstvoeding zijn belangrijker dan de mogelijke risico’s van een overdracht van het virus via de
moedermelk naar de baby toe. De volgende maatregelen verdienen aanbeveling:
- Was goed je handen voordat je de baby, de afkolfmachine of de flesjes aanraakt
- Draag een mondmasker tijdens het borstvoeden
- Volg de instructies voor her correct reinigen van de kolfmachine na elk gebruik Anderzijds kan je
overwegen om iemand te vragen om de afgekolfde melk toe te dienen als je ernstig ziek bent.


8: Wat doe ik wanneer ik

 • a) denk in contact met het coronavirus te zijn gekomen?
  Je neemt contact op met je gynaecoloog en volgt het plan dat voor het ziekenhuis werd uitgewerkt
 • b) een bewezen corona infectie heb?
  Het ziekenhuis waar je zal bevallen heeft een plan van opvang voor jou en je baby uitgewerkt

9: Moet ik preventief verwijderd worden uit mijn werkomgeving?
Tot op heden zijn er geen maatregelen uitgevaardigd waardoor je preventief uit je werkomgeving dient
te worden ontzet.

 

Referenties:
ISUOG Interim Guidance on 2019 Novel Coronavirus Infection during Pregnancy and Puerperium:Information for Healthcare Professionals
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/


RCOG, Covid-19 infection and pregnancy
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_procedures.aspx

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_procedure_hospitals_NL.pdf

 

 

webdesign: joumani.be

Comments