Print-vriendelijke versiePDF versie

Tekst Grootte

+A -A

Nieuws

‘Gentle’ sectio, zachte keizersnede, natuurlijke keizersnede, GYNESIS sectio

De laatste jaren is meer en meer aandacht geschonken aan de beleving van de ouders bij de bevalling. De baby wordt door de mama vaak mee aangenomen, blijft langer op de buik van de mama, de navelsteng wordt rustig door de partner doorgeknipt, wat tijdens een keizersnede niet zo eenvoudig is omwille van de steriliteit.

CMV serologie tijdens de zwangerschap niet meer terugbetaald vanaf 01-06-2017

In Vlaanderen werd er tot op heden in de meeste centra getest op CMV, ook in het onze. De bedoeling was om de patiënten die in de zwangerschap een CMV infectie doormaakten te identificeren en gericht op te volgen met uitgebreide gespecialiseerde echografie en  afwijkingen die typisch zijn voor CMV op te sporen.

Helaas besliste de regering, uit kosten–baten overweging en tegen het advies van vele experten in, om vanaf 1 juni 2017 de CMV serologie in de zwangerschap niet langer terug te betalen. Bij Gynesis is het mogelijk om deze serologie tijdens de zwangerschap nog te laten bepalen maar zal door het labo verrekend worden aan 18 euro per bloedname.

Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) terugbetaald vanaf 01-07-2017

De NIPT is een niet-invasieve screeningtest voor het opsporen van trisomie 21 (Down syndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom) bij de baby door het DNA van de baby in het bloed van de moeder te meten.
Waar de kostprijs tot voor kort nog 290 euro bedroeg zal vanaf 1 juli 2017 de NIPT in Vlaanderen grotendeels wordenterugbetaald (behoudens remgeld van 8 euro).

Wat is het belang van de NIPT en wat verandert er vanaf 01-07-2017?

Inhoud syndiceren

 

webdesign: joumani.be

Comments