Print-vriendelijke versiePDF versie

Tekst Grootte

+A -A

CMV serologie tijdens de zwangerschap niet meer terugbetaald vanaf 01-06-2017

In Vlaanderen werd er tot op heden in de meeste centra getest op CMV, ook in het onze. De bedoeling was om de patiënten die in de zwangerschap een CMV infectie doormaakten te identificeren en gericht op te volgen met uitgebreide gespecialiseerde echografie en  afwijkingen die typisch zijn voor CMV op te sporen.

Helaas besliste de regering, uit kosten–baten overweging en tegen het advies van vele experten in, om vanaf 1 juni 2017 de CMV serologie in de zwangerschap niet langer terug te betalen. Bij Gynesis is het mogelijk om deze serologie tijdens de zwangerschap nog te laten bepalen maar zal door het labo verrekend worden aan 18 euro per bloedname.

CMV of cytomegalovirus is een virus dat ongevaarlijk is voor de zwangere vrouw. Voor de ongeboren baby kan deze infectie echter wel ernstige gevolgen hebben. Het is de meest frequente oorzaak van doofheid en/of mentale stoornissen bij de pasgeborene.

In het AZ Turnhout en in de groep Gynesis zien we toch zo’n 20-tal CMV ‘seroconversies’ per jaar of patiënten die tijdens de zwangerschap een CMV infectie doormaken. Bij deze patiënten  is een goede counseling en opvolging een meerwaarde om  goed geïnformeerd mee te kunnen beslissen over het verdere verloop van de zwangerschap.

Omdat het grootste risico op complicaties zich voordoet bij besmettingen onder 16 weken stellen wij bij Gynesis voor om iedere zwangere de optie te geven om op 12-16 weken éénmalig de CMV serologie te laten bepalen. Dit kan gebeuren door een bloedname bij de huisarts of op onze dienst, maar deze test is dus niet terugbetaald en zal via het labo van het AZ Turnhout, erkend als referentielabo voor CMV, verrekend worden aan  18 euro per bloedname.

Bij patiënten die reeds beschermd zijn voor CMV heeft het geen zin om CMV te bepalen tijdens de zwangerschap. Het is wel zinvol om voorafgaand aan de zwangerschap, bij kinderwens, om de CMV serologie te laten bepalen bij de huisarts en dus ook terugbetaald.

 

webdesign: joumani.be

Comments