Print-vriendelijke versiePDF versie

Tekst Grootte

+A -A

Corona Update 27/05/2021

Nieuwe richtlijnen voor bezoek materniteit
  • Partner zijn steeds welkom.
  • Broers en zussen mogen 1 keer tijdens de opname op bezoek komen.
    • Bezoekuur voor broers en zussen 16 – 19 uur.
    • Gezinnen met meer dan één kind naast het baby'tje: Er mag maar één kind met de partner op de kamer komen. Meerdere kinderen kunnen dus niet tegelijk op bezoek komen (om de beurt op bezoek komen mag uiteraard wel). Reden hiervoor is dat het anders te druk wordt op de kamers en je niet genoeg afstand kan houden met andere patiënten en hun bezoek (tweepersoonskamers) of zorgverleners (één- en tweepersoonskamers). Kinderen mogen niet op de gang staan wachten om elkaar af te wisselen.
  • Identieke regeling voor patiënten die ter observatie op materniteit verblijven.
 
Nieuwe richtlijnen voor bezoek verpleegafdelingen
  • Op de meeste diensten mogen patiënten bezoek ontvangen na een verblijf van 1 nacht in het ziekenhuis (dus vanaf de tweede opnamedag).
  • Vanaf dan mag de patiënt elke dag 1 bezoeker ontvangen. Bij voorkeur is dat steeds dezelfde bezoeker.

We heten u van harte welkom op de website van de dienst gynaecologie-verloskunde AZ Turnhout.

Binnen het AZ Turnhout wensen wij patiënt gerichte en kwaliteitsvolle zorg te verlenen aan iedere vrouw die nood heeft aan gezondheidszorgen en dit volgens de laatste innovatieve technieken en internationale richtlijnen. Hiervoor hebben wij een team van gynaecologen ter beschikking met elk hun bijzondere bekwaamheden en interesses. Waar nodig wordt multidisciplinair samen gewerkt met andere diensten om een optimale zorg te kunnen verlenen.

We hopen u op deze website informatie te verschaffen over onze dienst en de verschillende subspecialisaties en wensen u veel leesplezier. 

 

webdesign: joumani.be