Print-vriendelijke versiePDF versie

Tekst Grootte

+A -A

Corona Update 17/11/2020

Wanneer mag er een begeleider mee naar de consultatie komen:

  • Patiënten van 75 jaar en ouder
  • Kinderen onder 18 jaar
  • Patiënten met een mentale en fysieke beperking
  • Partner bij een zwangerschapscontrole enkel op 12, 20 en 30 weken
  • In geval van slecht-nieuws gesprek

We heten u van harte welkom op de website van de dienst gynaecologie-verloskunde AZ Turnhout.

Binnen het AZ Turnhout wensen wij patiënt gerichte en kwaliteitsvolle zorg te verlenen aan iedere vrouw die nood heeft aan gezondheidszorgen en dit volgens de laatste innovatieve technieken en internationale richtlijnen. Hiervoor hebben wij een team van gynaecologen ter beschikking met elk hun bijzondere bekwaamheden en interesses. Waar nodig wordt multidisciplinair samen gewerkt met andere diensten om een optimale zorg te kunnen verlenen.

We hopen u op deze website informatie te verschaffen over onze dienst en de verschillende subspecialisaties en wensen u veel leesplezier. 

 

webdesign: joumani.be